ศิลปะ การต่อสู้ยูโด

ยูโด (ยูโด) คือ Kano Jigoron  ยูโด พื้นฐาน ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Kodokan ยูโด มีกี่สาย Judo ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกัน ตัวที่มีกำเนิดในญี่ปุ่น ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ด้วยอาวุธด้วยมือเปล่าและทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ด้วย Jiu-jitsu มีการเล่นกันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น ยูโดหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคเมจิ ความนิยมของ Jiu-Jitsu

ลดลงและลดลงอย่างสมบูรณ์ ต่อมาในวันที่ ประวัติยูโด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2403 มีชาวญี่ปุ่น คาโน จิโกโระ ซึ่งเป็นชาวเมืองชิโรโกะ ยูโด มาจากประเทศอะไร ซึ่งย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่โตเกียวในปี พ.ศ. 2414 เมื่ออายุได้ 18 ปี และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ในสาขาปรัชญาจนกระทั่งเขาสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 23 ปี Kano Jigoro มีความเห็นว่า Jiu-Jitsu

ศิลปะ การต่อสู้ยูโด ดียังไง

ไม่ใช่แค่กีฬาสำหรับร่างกายและจิตใจเท่านั้น ยูโด พื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีหลักปรัชญาแห่งความจริง ท่ายูโดพื้นฐาน เนื่องจาก Kano Jigoro ได้เริ่มศึกษา Jiu-Jitsu อย่างละเอียดแล้ว จึงพบว่าผู้ฝึกยูยิสสูมีฝีมือดีสามารถต่อสู้คนตัวใหญ่

หรือสู้คนด้วยอาวุธด้วยมือเปล่าได้ ประวัติยูโด เมื่อได้ค้น ท่ายูโดทั้งหมด พบก็เกิด ศรัทธาอย่างแรงกล้าและได้ศึกษายูยิสสูจากอาจารย์อย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. 2425 เมื่ออายุ 29 ปี Kano Jigorou ได้ก่อตั้งโรงเรียนยูโดแห่งแรก

ท่า การต่อสู้ยูโด มีอะไรบ้าง

ในวัดพุทธชื่อวัด ยูโด พื้นฐาน Echo-ji โดยตั้งชื่อสถาบันนี้ว่า “Kodokan ท่ายูโดทั้งหมด Judo” โดยนำศิลปะการต่อสู้แบบขว้างและการต่อสู้มาจากโรงเรียน Tenji Zyo โรงเรียนคีโตผสมผสานกับยูโดและเป็นการปรับปรุง

วิธีการยูโดให้เหมาะสมและสอด ประวัติยูโด คล้องกับ ท่ายูโดพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงการปกครองและสังคมในสมัยนั้น และก่อตั้งระบบใหม่ที่เรียกว่ายูโด ในยุคแรก Kano Jigoro ต้องต่อสู้กับหลายฝ่าย

เรียน การต่อสู้ยูโด โลเคชั่นน่าสนใจ

เพื่อให้ได้รับการยอมรับจาก ยูโด พื้นฐาน  ยูโดโดยเฉพาะผู้ที่นิยมอารยธรรมตะวันตก เนื่องจากคน ยูโด มีกี่สายเหล่านี้ไม่ยอมรับยูโดว่าเหนือกว่ายูยิสสู จนกระทั่งปี พ.ศ. 2429 กรมตำรวจญี่ปุ่นได้จัดการแข่งขันระหว่างยูโดและยูยิสสู แบ่งฝ่ายละ 15 คน ผลปรากฏว่ายูโดชนะ 13 คน เสมอ 2 เมื่อผลออกมาคนเริ่มสนใจยูโดสถานศึกษา

จึงต้องขยายห้องเรียน ประวัติยูโด ยินดีต้อนรับผู้สนใจ จนกระทั่งราวปี 1933 โรงฝึกได้ย้าย ท่าทุ่ม ยูโด 7 ท่า ไปที่ซุยโดบาชิ จนทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของนักยูโดของโลก ในปี พ.ศ. 2455 สหพันธ์ยูโดนานาชาติได้ก่อตั้งขึ้น ในตอนแรกมีประมาณ 20 ประเทศเข้าร่วมในการจัดตั้ง Kodoku Cultural Society ก่อตั้งขึ้น

ศิลปะการต่อสู้ ยูโด น่าสนใจ

หลังจากการปะทุของสงคราม ยูโด พื้นฐาน โลกครั้งที่ 2 ในปี 1922 ในปี 1956 กติกา ยูโด สหพันธ์ยูโดนานาชาติได้จัดการแข่งขันยูโดระดับนานาชาติ เขาเป็นหัวหน้าสหพันธ์ยูโดนานาชาติโคโดกะ สนาม

ยูโดเรียกว่า ประวัติยูโด เสื่อ เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมทำด้วยเสื่อยาวประมาณ 1 เมตร มีขนาดรวม 14-16 5 ท่ายูโด เมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ต่อสู้ (Fighting Area) อยู่ตรงกลางเสื่อมีขนาด 8 และ 10 เมตร

เรียนศิลปะการต่อสู้ ยูโด 1 วัน งบเท่าไหร่

เพราะนั่นคือจุดที่ยูโดต่อสู้และเก็บคะแนน ยูโด พื้นฐาน มีเพียงสองตัวในพื้นที่ เขตอันตราย: กติกา ยูโด พื้นที่นี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดงและตั้งอยู่รอบ ๆ พื้นที่ต่อสู้โดยใช้พื้นที่สีแดงกว้าง 1 เมตรเพื่อเตือนยูโดให้ออก

จากพื้นที่ ประวัติยูโด ให้คะแนนและใช้การเคลื่อนไหวหรือกลับไปที่พื้นที่ต่อสู้ เขตปลอดภัย: 5 ท่ายูโด เขตปลอดภัยมีไว้เพื่อให้ยูโดออกจากเขตต่อสู้เท่านั้น ซึ่งมีความกว้างประมาณ 3 เมตรและไม่ได้คะแนน

ศิลปะการต่อสู้ ยูโด สถานที่แนะนำ

การต่อสู้ในศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ  ยูโด พื้นฐาน เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นข้อผิดพลาด ยูโด มีกี่สาย แต่ในยูโดจะไม่เป็นเช่นนั้น เป็นกีฬาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้คู่ต่อสู้เห็นบนพื้นและไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือดักจับเขาให้นานที่สุดในการต่อสู้ที่กินเวลา 5 นาทีสำหรับผู้ชายและ 4 นาทีสำหรับผู้หญิง หากเวลาหมดลงแต่ยังไม่มีการตัดสินการแข่งขัน

จะเสมอกันและโอนไปยังคะแนนทอง ประวัติยูโด โดยที่แต้มทองคือ 3 นาทีพิเศษที่ยูโดต้องต่อสู้ ยูโดมี กี่ ประเภท จูโดกิสเป็นชุดกิโมโนที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือวัสดุที่ทนทานอื่นๆ จะต้องไม่หนาจนเกินไป อีกทั้งยังประกอบด้วยกางเกงขายาวแนบลำตัว จะต้องแต่งกายอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกกีฬาประเภทนี้

ศิลปะการต่อสู้ ยูโด 2566 ที่น่าสนใจ

และพวกเขายังต้องมีผ้าคาดเอวสีต่างๆ ยูโด พื้นฐาน แต่ละสีแสดงถึงระดับของ ยูโด มีกี่สาย การเรียนรู้ยูโด และควรใช้สีของแทร็กตามระดับยูโดที่เกี่ยวข้อง เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นการป้องกันตัวเองรูปแบบหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะญี่ปุ่นที่ได้รับการดัดแปลงให้ทันสมัย

ยิ่งขึ้น ประวัติยูโด U F A B E T ไม่ได้เป็นเพียงการฝึกป้องกันตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกความ ยูโด ท่าทุ่มมาตรฐาน แข็งแรงของร่างกายด้วย การฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกาย และตั้งสมาธิอย่างเต็มที่ โจมตีคู่ต่อสู้หรือตั้งรับ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน ภูมิภาคนี้ถูกควบคุมโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย มรสุมและลมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนทำให้ฤดูหนาวที่อบอุ่นและอุณหภูมิตลอดทั้งปีอยู่ที่ 18-34 องศาเซลเซียส

ภูมิอากาศแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และระยะห่างระหว่างทะเล แต่ภาคเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง . ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ซึ่งหมายความว่ามีฝนตกชุกตลอดปี

เวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมประเทศไทยคือฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีมากมาย ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเลือกช่วงเวลาของปีที่จะเดินทางได้ ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดี