ประวัติของกีฬายูโด

ประวัติยูโดหรือ Judo ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1882 จากครูพลศึกษาที่เก่งในด้านศิลปะการต่อสู้อย่าง Jigoro Kano แต่ถ้าพูดถึงพื้นฐานของกีฬาประเภทนี้จริง ๆ อาจจะต้องย้อนกลับสู่สมัยสงครามญี่ปุ่นที่ทหารทุกคนต้องฝึกยิวยิตสู การพัฒนาหลักสูตรของยิวยิตสูการเป็นยูโดถูกรวบรวมให้เป็นแบบแผนมาตั้งแต่ช่วงยุคเซ็งโงะกุ ซึ่งตระกูลโทคุงาวะได้ทำสงครามเพื่อปราบแคว้นต่าง ๆ ภายในญี่ปุ่นให้สงบและอยู่ภายใต้อำนาจของตน พร้อมการปกครองด้วยการใช้ชนชั้นโชกุนมาเป็นผู้ดูแลประเทศ จึงได้มีการปรับวิชาดาบหรือวิชารบของเหล่าซามูไรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมการให้ซามูไรได้เรียนรู้ถึงหลักการปกครองและการอบรมจิตใจ เพื่อให้มีความเป็นผู้มีศีลธรรมมากขึ้น 

judo